Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

YK Nairobissa - Suomen suurlähetystö, Nairobi : YK Nairobissa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nairobi

Embassy of Finland
P.O. Box 30379, 00100 Nairobi, Kenya
Puh. +254-(0)20-3750721-4
S-posti: sanomat.nai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

YK Nairobissa

YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Programme, UNEP) ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma (United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat) ovat tärkeimmät YK-järjestelmän elimet, joiden työn kautta pyritään varmistamaan kestävän kehityksen ympäristöpilarin toteutuminen. UNEPin toiminta-alue on huomattavan laaja: se kattaa lähes kaikki globaalit ympäristökysymykset, minkä lisäksi UNEPin tehtäviin kuuluu varmistaa ympäristöasioiden huomioiminen YK-järjestelmän sisällä ja YK-sihteeristön omassa toiminnassa. UN-Habitatin toiminta puolestaan painottuu kestävään asuinyhdyskuntakehitykseen, joskin energiatehokas rakentaminen, slummiutumisen ehkäiseminen ja kaupunkisuunnittelu ovat saaneet enemmän paino-arvoa viime vuosien aikana.

Lähes kaikki globaalia ympäristön tilaa kuvaavat indikaattorit ovat pitkään osoittaneet heikentymistä. Samaan aikaan käynnissä on ennen näkemätön muuttovirta kaupunkeihin. UNEPilla ja UN-Habitatilla on keskeinen rooli näiden haasteiden selättämiseksi, joten niiden toiminnan tukeminen on välttämätöntä aidosti kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Suomi lukeutuu niihin maihin, jotka ovat olleet molempien ohjelmien vankkoja ja pitkäaikaisia tukijoita.

Suomen suurlähetystö Nairobissa toimii Suomen pysyvänä edustustona UNEPille ja UN-Habitatille, joiden molempien päämajat sijaitsevat Nairobissa.  Suomen suurlähetystö Nairobissa ajaa Suomen tavoitteita ja vahvistaa Suomen imagoa YK:ssa ja sen kehitysohjelmissa ja -rahastoissa. Erilaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistumisen lisäksi asioihin pyritään vaikuttamaan suoraan jo valmisteluvaiheessa. Asioihin vaikuttaminen ja Suomen imagon vahvistaminen edellyttävät Nairobin-suurlähetystön virkamiehiltä monipuolista verkostoitumista.

Suomi ajaa tavoitteitaan sekä kansallisesti että EU:n kautta. Myös Pohjoismaiden kesken tehdään tärkeää yhteistyötä.

Nairobin-suurlähetystön tehtävänä on myös välittää kotimaan poliittiselle ja virkamiesjohdolle tietoa ja analyysejä UNEPissa ja UN-Habitatissa käsiteltävistä tärkeistä ajankohtaisista asioista. YK:n globaalin luonteen takia edustusto voi välittää tietoa sellaistenkin alueiden ja maiden osalta, joissa Suomi ei ole paikan päällä edustettuna.

© Suomen suurlähetystö, Nairobi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot