Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Alueellinen yhteistyö - Suomen suurlähetystö, Nairobi : Kehitysyhteistyö : Alueellinen yhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nairobi

Embassy of Finland
P.O. Box 30379, 00100 Nairobi, Kenya
Puh. +254-(0)20-3750721-4
S-posti: sanomat.nai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Alueellinen yhteistyö

Alueelliset ohjelmat

1) Länsi- ja Itä-Afrikan ruokaturvahanke “Food Africa”

Toteuttavat tahot: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu

Ohjelman kesto: 2012–2016
Budjetti: EUR 11,8 milj. (Suomi EUR 9,5 milj., muut kumppanit EUR 2,3 milj.)

Ohjelman tavoitteena on parantaa alueen maatalouden tietotaitoa ruokaturvan ja maatalouden tuottavuuden parantamiseksi tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Ohjelman painopiste on pienviljelijöissä ja keskeiset toiminta-alueet ovat:

  • kivennäisaineet maan viljavuudessa
  • ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ruoan tuotantoon
  • perinteiset ruokakasvit ravinnonlähteenä
  • rehu-ruokaketjun turvallisuus
  • tietotekniikkaa pienviljelijöille
  • maitokarjanjalostus 

Ohjelman toteutuksesta vastaa kansainvälisen maatalouden konsultaatioryhmän CGIAR:n tutkimuslaitokset (ICRAF, ILRI, IFPRI, Bioversity International) yhdessä MTT:n, Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelmaa toteutetaan Beninissä, Kamerunissa, Ghanassa, Senegalissa, Ugandassa ja Keniassa. Kohdemaiden yliopistot, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt toimivat ohjelman paikalliskumppaneina.

Lisätietoa: ohjelman verkkosivut

Yhteystiedot:
Prof. Hannu Korhonen, FoodAfrica-ohjelmajohtaja, Luke, hannu.j.korhonen@luke.fi
MSc. Mila Sell, FoodAfrica-ohjelmakoordinaattori, Luke, mila.sell@luke.fi

2) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin ja ruokaturvaan Itä-Afrikassa

Toteuttavat järjestöt: International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE); Helsingin, Yorkin (UK), Dar es Salaamin (Tansania) ja Addis Ababan (Etiopia) yliopistot; Sokoinen maatalousyliopisto (Tansania)

Ohjelman kesto: 2011–2015
Budjetti: EUR 6,8 milj. (Suomi EUR 4,9 milj., muut kumppanit EUR 1,9 milj.)

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa kumppanijärjestöjen kapasiteettia ilmastonmuutoksen monitoroinnissa ja siihen sopeutumisessa ruokaturvan edistämiseksi Keniassa, Tansaniassa ja Etiopiassa. Hankkeen sidosryhmiin kuuluvat 20 paikallista yliopistoa ja tutkimuslaitosta kohdemaissa.

pdfYhteenveto ohjelmasta

Yhteystiedot:
Dr. Tino Johansson, CHIESA:n ohjelmakoordinaattori, International Centre for Insect Physiology and Ecology, tjohansson@icipe.org

3) Vesi- ja sanitaatiotyön tukeminen Afrikassa 

Toteuttava järjestö: Water & Sanitation Program - Africa, World Bank                           
Ohjelman kesto: 2012–2015
Suomen rahoitus: EUR 12 milj.

Maailmanpankin hallinnoiman Vesi- ja sanitaatio-ohjelman (WSP) tavoitteena on vesi- ja sanitaatiopalveluiden kestävä laajentaminen köyhille, erityisesti maaseudulla ja köyhillä kaupunkialueilla. Puhtaan juomaveden, sanitaation ja henkilökohtaisen hygienian puute on Afrikassa yksi kehityksen esteistä, jonka vaikutukset ulottuvat terveyteen ja ravitsemukseen, ympäristöön, maatalouteen, koulutukseen, naisten ja tyttöjen asemaan sekä työvoiman tuottavuuteen. Suomen tuki kohdistuu WSP:n Afrikka-ohjelmaan, jossa on mukana 12 maata: Benin, Burkina Faso, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Kenia, Mosambik, Niger, Ruanda, Senegal, Tansania, Ugandan ja Sambia. Lisäksi toimintaa ollaan laajentamassa hauraiden valtioiden alueelle (Angola, Burundi, Liberia, Sierra Leone, Sudan Zimbabwe). WSP on Afrikassa tunnustettu toimija, jolla on keskeinen asema yhteistyömaidensa vesi- ja sanitaatiosektoreiden kehittämisessä.

pdfOhjelman Business Plan

Yhteystiedot:
Mr. Glenn Pearce-Oroz, Principal Regional Team Leader, WSP Africa, pearceoroz@worldbank.org
http://www.wsp.org/

4) Eteläisen ja Itä-Afrikan alueellinen energiakumppanuusohjelma (EEP-S&EA)

Rahoituksen kesto: 2013–2015 (vaihe 2)
Suomen rahoitus: EUR 17,2 milj (vaiheet 1-2)

Ohjelman tavoitteena on tukea paikallisia pieniä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeita, jotka lisäävät uusiutuvien energioiden käyttöönottoa ja vähentävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Hankkeet voivat olla mm. esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia, pilotti- ja demonstraatiohankkeita sekä koulutusta ja tiedonvaihtoa. Ohjelma on suunniteltu helpottamaan innovatiivisten ideoiden, lähestymistapojen ja suunnitelmien kehittämistä kestäviksi ja kannattaviksi investoinneiksi, jotka tuovat merkittäviä hyötyjä kumppanimaille. Tukea myönnetään julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja kansalaisjärjestöille. Ohjelma toimii kymmenessä eteläisen ja itäisen Afrikan maassa: Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Keniassa, Mosambikissa, Namibiassa, Sambiassa, Seychelleillä, Swazimaalla, Tansaniassa ja Ugandassa. Ohjelman ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2012 lopussa, uusi vaihe on käynnissä vuosille 2013-2015. Ohjelma on rahoittanut 113 hanketta ja kokonaisrahoitus on toistaiseksi 17,2 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot:
EEP Coordination office eep.eco@kpmg.fi

www.eepafrica.org

Lista EEP-hankkeista

5) Ilmastohanke Länsi- ja Itä-Afrikassa (Bio-carbon and rural development in West Africa)

Toteuttavat järjestöt: Kansainvälinenpeltometsäviljelyn tutkimuskeskus (The World Agroforestry Centre eli ICRAF), Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus (CIFOR), Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi toteutukseen osallistuu kansallisen tason organisaatioita kohdemaissa                                                                                         

Ohjelman kesto: 2012–2015
Budjetti: EUR 10 milj.

Toteutus: Kansainvälinenpeltometsäviljelyn tutkimuskeskus (The World Agroforestry Centre eli ICRAF), Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus (CIFOR), Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi kansallisen tason organisaatioita eri maissa.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa maaseudun pienviljelijöiden asemaa ja tuloja parempien peltometsäviljely- ja metsänhoitomenetelmien avulla, jotka lisäävät pienviljelmien ja kyläyhteisöjen hiilensidontapotentiaalia vaikuttaen ilmastonmuutoksen hillintään. Hankkeen edistämä 'high-value biocarbon development' on pelkkää hiilensidontaa laajempi käsite, ja käsittää metsätalouden, peltometsäviljelyn ja puiden tuottamia laajoja kehitys- ja ympäristöhyötyjä (mm. elinkeinorakenteen monipuolistuminen, maatalouden korkeampi tuotto, puutavaran ja polttopuun tuotto, veden saatavuus, hiilikauppa). Hanke edistää erityisesti pienviljelijöiden mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisestä hiilikaupasta. Hankkeen pääkohdemaat ovat Burkina Faso ja Sierra Leone. Lisäksi toimintaa on Guineassa, malissa ja Keniassa. 

Lisätietoa: ohjelman verkkosivut

Yhteystiedot:
Dr. Henry Neufeldt, Project Coordinator, Nairobi, H.Neufeldt@cgiar.org
Dr. Jules Bayala, Project Manager, Bamako, Mali, J.Bayala@cgiar.org

6) Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistaminen, ALICT (African Leadership in ICT Programme)

Toteuttaja: GeSCI
Ohjelman kesto: 2010–2013, toinen vaihe 2014-2016

Suomen tuki: EUR 6 milj. (2010-2016)

GeSCI:n (Global e-Schools and Communities) toteuttama hanke ja Afrikan Unionin komission aloite tukee EAC:n ja SADC:n jäsenvaltioiden uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattamista maiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

pdfALICT esite

7) Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahaston tuki

Toteuttaja: Itä-Afrikan yhteisö EAC
Ohjelman kesto: 2013–2015
Suomen tuki: EUR 3 milj.

Korirahoitusmallin avulla edistetään avun harmonisointia ja vähennetään EAC:n sihteeristölle annettavan tuen hallinnointikustannuksia. Sen myötä rahoitetaan EAC:n kehitysstrategiaa, jonka päätavoitteena on alueellisen, taloudellisen ja poliittisen integraation edistäminen. Suomi on tukenut Itä-Afrikan yhteisöä vuodesta 2008.

Yhteystiedot: eac@eachq.org

8) Tullien kapasiteetin kehittämishanke

Ohjelman kesto: 2011–2014
Suomen tuki: EUR 4,1 milj.

Hankkeen tarkoituksena on edistää kahdeksan eteläisen ja itäisen Afrikan maan  tullien tehokkuutta ja hyvää hallintoa ja siten vähentää köyhyyttä, edistää kestävää taloudellista kehitystä ja parantaa yleistä turvallisuutta ja ympäristön tilaa. Hanketta toteuttaa Maailman tullijärjestö (WCO) ja sen alueellinen toimisto sijaitsee Nairobissa.

pdfWCO esite

9) TradeMark East Africa

Ohjelman kesto: 2013–2015
Suomen tuki: EUR 4 milj.

Suomi tukee TradeMark East African vuosien 2012-2016 strategiaa, jonka tavoitteena on edistää kauppaa ja integraatioprosessia Itä-Afrikassa

10) Alueellisen kaupan edistäminen Itäisessä Afrikassa

Ohjelman kesto: 2013–2015

Suomen tuki: EUR 4,25 milj.

Maailman Kauppajärjestön alaisen International Trade Centerin toteuttamassa hankkeessa on tavoitteena edistää vientituotteiden tuotantoa Keniassa, Tansaniassa Sambiassa kehittämällä tuottajien kilpailukykyä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kauppaa tukevia instituutioita. Hanke keskittyy erityisesti maataloustuotteisiin ja niiden jalostamiseen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.8.2015


© Suomen suurlähetystö, Nairobi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot